heb jij vertrouwen ?

Wanderwood - coaching - vertrouwen.jpg

Mensen gebruiken vaak het woord vertrouwen als ik met hen spreek. Je straalt zoveel vertrouwen uit, zeggen ze. En dan de vraag : Hoe krijg je zoveel vertrouwen ? 

Vertrouwen is niet iets waar je een cursus voor kan lezen of een workshop volgen. Het is iets dat je niet kan 'pakken' of vastgrijpen om te kijken hoe het eruit ziet. Voor mij is vertrouwen iets dat groeit binnen in jezelf. Iets dat kan groeien als je het voedt en aandacht geeft. Elke keer weer. Tot het groot wordt en het er gewoon is.

Voor mij krijg je vertrouwen als je luistert naar jezelf en beslissingen durft nemen die jij weet dat goed voor je zijn. Trouw zijn aan je eigen wijsheid. Alleen moet je tijd maken om ernaar te luisteren én ernaar te handelen los van de gedachten of emoties die je belemmeren.

 


HEB JIJ VERTROUWEN ?

Ontdek in deze coachoefening wat je echt weet en handel ernaar om je vertrouwen te groeien.
 

1. Kies een situatie die je vandaag bezig houdt
Een beslissing die je wil nemen, een probleem dat zich voordoet, een gevoel dat je hebt, . . .
Wat speelt er vandaag het meest bij jou ?
 

2. Neem nu een blad en maak 3 grote cirkels
Teken de cirkels losstaand, ze raken elkaar niet.
 

3. Geef elke cirkel een naam : denken - voelen - weten
 

4. Ga nu de cirkels af en noteer wat er opkomt ivm jouw situatie

    >>   Bij denken noteer je alle gedachten : wat denk je ?
    <<   Bij voelen noteer je alle emoties : wat voel je ? 
    <<   Bij weten noteer je enkel dat wat je echt WEET vanuit je buikgevoel : wat weet je ? 

Kies zelf welke volgorde je neemt.
 

5. Blijf noteren en verzamel zoveel mogelijk
Observeer wat je genoteerd hebt per cirkel en vul nog aan. Laat zoveel mogelijk gedachten, emoties en buikgevoel komen.
 

6. Challenge nu jezelf en stel de volgende vragen :

   >>   Wat denk ik ECHT ?
   <<   Wat voel ik ECHT ?
   <<   Wat weet ik ECHT ?

Wees eerlijk met jezelf, luister naar jezelf. We zijn als mens heel goed in onszelf wat wijsmaken. Zorg ervoor dat je kan komen naar het WETEN. Dit is een sterke, vaste kracht die diep van binnen zit. Gedachten en emoties kunnen veel onrust in onszelf creëren waardoor we moeilijk nog kunnen luisteren naar ons buikgevoel. Hoe minder je jezelf laat bepalen door je gedachten en je emoties, hoe meer je kan luisteren naar dat wat je eigenlijk al weet. 
 

7. Vul nu deze zin ivm je situatie in : IK WEET DAT . . . 
Noteer de zin op je blad en observeer wat het met je doet als je de zin leest.
 

8. Handel nu naar wat je weet
Kies 1 actie die je gaat doen met wat je weet. Zorg dat de actie klein en haalbaar is. Wat is het eerste dat je nu kan doen ? Noteer je actie en plan in wanneer je deze gaat doen.

9. Hooray ! Je vertrouwen is net gegroeid :D


Binnen Wanderwood coach ik altijd vanuit jou als persoon. Ik challenge je met vragen en fysieke of creatieve oefeningen zodat je zelf tot het inzicht komt dat jij nodig hebt. Voor mij heeft iedereen zijn / haar wijsheid in zich. Door coaching kom je dichterbij jouw wijsheid en kan je keuzes maken die bij jou passen. Je vertrouwen groeit met elke stap die je voor jezelf zet. Hoe meer je leeft vanuit jezelf, hoe meer vertrouwen je zal hebben.

Wil jij jouw vertrouwen doen groeien ?
Be my guest in Wanderwood !